Voor meer informatie of een afspraak kun je telefonisch contact opnemen of onderstaand formulier invullen.

Tarieven

Tarieven individuele therapie

 • €52,50 45 minuten
 • €70,00 60 minuten
 • €87,50 75 minuten
 • €105,00 90 minuten

Je hebt geen verwijzing nodig.
De kosten voor de individuele therapie worden door vrijwel alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk voor een compleet overzicht op de site van de LVNT

Tarief relatietherapie

 • €150,00 90 minuten

Relatietherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed.

Annulering

Bij annulering binnen 24 uur of het niet nakomen van de afspraak wordt het consult in rekening gebracht.

Registraties

Per 01-01-2020 is de VNT gefuseerd met de LVNG en heet nu LVNT(Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten);sommige verzekeraars hanteren nog VNT, andere hebben het al veranderd in LVNT.

LVNT – lidnummer 02.032
RBCZ – licentienummer 601500R
BIG – registratie 29019510430
AGB-code Zorgverlener 90-030195
Kamer van Koophandel 08215633
VMBN – eerste categorie, registratie 2015608

 

Contact

  Naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Bericht

  Privacybeleid

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat gegevens over de aanwezige problematiek, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en aantekeningen over de voortgang van het therapeutisch proces.

  Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van de cliënt, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

  De privacy van de cliënt zal ten allen tijde worden gewaarborgd, wat onder meer betekent dat ik zorgvuldig omga met alle persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in het dossier. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) waartoe ik tot twee maal toe formeel de eed heb afgelegd; als HBO-verpleegkundige en als therapeut.

  De gegevens uit het dossier kunnen eventueel gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld de bedrijfsarts, of bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt. Tevens kunnen gegevens geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing.

  Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor het opstellen van de nota. Op de nota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. Het betreft naam, adres en woonplaats, geboortedatum en polisnummer van de verzekering.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens uit het dossier, dan zal ik eerst de cliënt informeren en formeel om toestemming vragen.

  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.